2% z dane

Ak sa rodičia rozhodnú darovať škole 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby postupujú nasledovne:

 

1. Vyplnia tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane

2. Priložia potvrdenie o zaplatení dane

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

 

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

                                                            Za rok 2012

Toto potvrdenie na vyžiadanie vydá zamestnávateľ. Treba žiadať v žiadosti o ročné zúčtovanie dane.

 

Podnikatelia, ktorí si dávajú daňové priznanie, uvedú v odd. XIII. 125

Údaje o prijímateľovi  : IČO 17319617/1098

                                        Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ

                                        Ulica: Mojmírova     Číslo:  98

                                        Obec: Piešťany         PSČ  921 01  

 

3. Vyhlásenie spolu s potvrdením buď prinesú do školy, alebo priamo na Daňový úrad Piešťany do 27.04.2012.

 

vyhlasenie_2percenta_2012.docx (18,7 kB)

potvrdenie_o_zaplateni_dane_2012.docx (15,5 kB)