Čo nás čaká v januári

11.01.2013 11:50
 • Olympiáda AJ – okr. kolo ZŠ Holubyho, 17.01.2013

 • Olympiáda Nj – okresné kolo CVČ, 24.01.2013

 • Olympiáda MAT-29 5.-9. roč. 7. ZŠ, 23.01.2013

 • Stolný tenis - okresné kolo u nás chlapci, 9.1.2013 – ch, 15.1. - d

 • Lyžiarsky výcvik – 7.A, 7.B Homôlka, 12.-19.1.2013

 • Vydávanie  výpisu z hodnotenia
  I. stupeň 31.01.2013 na 4. vyučovacej hodine
  II. stupeň 31.01.2013 na 5. vyučovacej hodine

 • Divadelné predstavenie Trnava, 22.01.2013

 • Polročné prázdniny, 01.02.2013

 • Príprava na zápis žiakov do 1. ročníka v termíne 8.02. a 09.02.2013                           

—————

Späť