Čo nás čaká v marci

01.03.2013 10:37
 • Fyzikálna olympiáda, 11.03.2013

 • Hollého pamätník – školské kolo, 12.03.2013

 • Putujeme za ľudovou piesňou, 14.03.2013

 • Pytagoriáda -  obvodné kolo, 3., 4., 5. ročník, 19.03.2013

 • Pytagoriáda -  obvodné kolo, 6., 7., 8. ročník, 20.03.2013

 • Volejbal – obvodné kolo, chlapci, 14.03.2013

 • Volejbal – obvodné kolo, dievčatá, 15.03.2013

 • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku, 12.03.2013

 • Výchovný koncert – Dom umenia 200 žiakov, 13.03.2013

 • Výchovný koncert – Bronišová 1 Kp/1€ 4.-9.roč., 27.03.2013 o 9,00 hod.

 • K 900. výročiu prvej zmienky o Piešťanoch, marec 2013
  Príbehy z Piešťan – liter. súťaž 3. a 4. ročníka 

 • Znak mesta Piešťany – tvorba žiakov, marec 2013

 • Piešťany očami detí – výtvarná súťaž, marec 2013

 • Ako sa žilo v Piešťanoch – beseda 5. ročník, marec 2013

 • Monitor 9. ročník, 13.03.2013                            

—————

Späť