Čo nás čaká v decembri

06.12.2012 08:59
 • Olympiáda Aj a Nj – školské kolo, 6. a 11.12.2012

 • Olympiáda Sj – obvodné kolo, 13.12.2012

 • Šaliansky Maťko – obvodné kolo, 14.12.2012

 • Šport: Basketbal – obvodné kolo, 5. a 11.12.2012

 • Mikuláš na I. stupni, 6.12.2012

 • Deň otvorených dverí a vianočné trhy, 5.12.2012

 • Viedeň, 13.12.2012

 • Exkurzia – Bratislava 7.B, 6.12.2012

 • Centrum knihy – 20 žiakov ŠKD, 6.12.2012

 • Vystúpenie ZUŠ – Dom umenia, 300 žiakov 3. – 9. roč., vstupné 1 €, 11.12.2012 o 10,30 hod.

 • ZŘŠ, II. stupeň, 11.12.2012 o 16,30 hod.

—————

Späť