Škola a naše okolie

25.09.2008 12:29

Minulý školský rok nám pribudlo nové multifunkčné ihrisko. Využívame ho my, ale i verejnosť.
V júni 2007 sme slávnostne otvorili novú multimediálnu jazykovú učebňu za prítomnosti primátora mesta Piešťany a sponzorov z Rotary klubu a firmy KIOS.
V septembri deti privítali nové plastové dvere a nová počítačová učebňa, v ktorej sa budú vyučovať predmety prostredníctvom ITK.

viď: Naša škola

—————

Späť