Putujeme za ľudovou piesňou

Dňa 14.3.2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "Putujeme za ľudovou piesňou"

V I. kategórií sa umiestnili:

  1. Hrebíková, Barbora 3.B
  2. Oravcová, Lívia 2.B
  3. Bobeková Klára 2.A

V II. kategórií sa umiestnili:

  1. Bullakaj, Margaréta 5.A
  2. Koprna, Gregor 6.A
  3. Borovská Viktória 5.C

Gratulujeme!

Anglická súťaž "Spell and tell"

Naši žiaci z 8.A vytvorili tím
(M. Liška, M. Ondrášiková, A. Dvorská a náhradník S. Matejka)
a reprezentovali našu školu na anglickej súťaži "Spell and tell".
Obsadili 1. miesto z ôsmych tímov v okrese.
Žiakov pripravovali p. uč. Švecová a p.uč. Ďugová.

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezntáciu školy

Úspechy žiakov v 1. polroku šk.r. 2012/2013