Neko

Predmety


AKO PÍSAŤ REFERÁT


Normy_pisanie_referatu.pdf (291,7 kB)

Normy ako správne písať referát
 

Americka_obcianska_vojna.pptx (2,6 MB)
Vzor referátu v Powerpointe


Vzor_referat.pdf (405,3 kB)

Vzor referátu písaný v textovom editore


referat_pisany.pdf (552,4 kB)

Vzor referátu písaný rukou


Zaujímavé linky

www.oskole.sk Multimediálny vzdelávací portál

www.citanie.madness.sk Slovenčina

www.e-matematika.cz Matematika

www.imega.cz/develop/teacher.php Jazyky

www.prevody.sk Prevody jednotiek

www.slovnik.dovrecka.sk Slovníky všetkých druhov

www.slovnik.sk Prekladový slovník

slovnik.juls.savba.sk/ Viacero lexikografických slovníkov

www.skratky.sk Skratky všetkých druhov

www.wikipedia.sk E - encyklopédia

www.dejepis.com Dejepis