Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona 546 z roku 2010

 

znenie zákona:

www.vlada.gov.sk/data/files/7108.pdf