Čo nás čaká vo februári

05.02.2013 13:02
 • Dejepisná olympiáda - okresné kolo, 05.02.2013

 • Biologická olympiáda - okresné kolo, 06.02.2013

 • Geografická olympiáda - okresné kolo, 07.02.2013

 • Európa v škole . literárna súťaž, do 15.02.2013

 • Vybíjaná – obvodné kolo – dievčatá, 06.02.2013

 • Stolný tenis –krajské kolo – dievčatá, 26.02.2013

 • Projekt „Naše mesto“ k 900. výročiu prvej zmienky o Piešťanoch, február 2013

 • Vedomostný kvíz v anglickom jazyku o Piešťanoch, február 2013

 • História rodu Winterovcov a kúpeľov – projekt,
  február 2013

 • Prečo mám rád Piešťany . výtvarná súťaž, február 2013

 • Exkurzia – enviro výstava hmyzu  5.C, 13.02.2013

 • Karneval – 1.-4. roč., 06.02.2013

 • Zápis do 1. ročníka,
  piatok – 14.00 – 18.00, sobota –  8.00 – 12.00

 • Výchovný koncert – Fontána, 08.02.2013

—————

Späť