Vyzbieralo sa 417€ a peniaze sme poslali na účet.
Do konca mája chceme zorganizovať ešte jednu zbierku.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme!


Sirotinec Afrika

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy rozhodli pomôcť deťom v sirotinci v Nanyuki v Keni. S nápadom prišli žiaci 8.A triedy po tom, čo sa dozvedeli o živote chudobných keňských detí. Sirotinec v Nanyuki vedie jedna veľmi milá a obetavá pani, ktorá sa okrem výchovy detí venuje aj učiteľskej činnosti. Snaží sa tiež naučiť ľudí, žijúcich v najväčšej biede, v takzvaných "slumoch", aby sa vzchopili a postarali sa sami o seba. Navštevuje aj miestnu nemocnicu a pomáha ťažko chorým, ktorých dni sú už vďaka chorobe AIDS dávno zrátané. Sama pritom vychováva vlastné deti a snaží sa žiť riadnym životom. Privyrába si rôznymi menšími aktivitami ako napríklad pečenie tort a vyrábanie ozdôb. A čo sa týka financií pre školu a sirotinec, tých má vždy nedostatok, pretože štátom je slabo podporovaný. Peniaze potrebuje najmä na školské potreby a veľmi často aj na stravu. Kapusta a ryža sú celotýždenným jedálnym lístkom týchto detí, často ani to nie!

Peniaze sa budú zbierať aj medzi žiakmi v triedach, ale v januári zverejníme na našej stránke aj číslo účtu, na ktorý budú môcť prispieť aj rodičia.  Vopred všetkým ďakujeme.

Ak sa chcete o týchto deťoch dozvedieť viac, kliknite si na náš časopis.
Internetový časopis

A pre ukážku tu je niekoľko fotografií.

Číslo účtu dodáme čoskoro

Ďakujeme